सुविधा१. अंतर्गत पक्के रस्ते

image3

२. बाजार आवाराचे विद्युतीकरण

image3

३. पिण्याचे पाणी

image3

४. लिलावगृह

image3

५. बाजार आवाराला सुरक्षा भिंत (कंपाउंड)

image3

६. बाजार आवारात सी.सी.टी.व्ही. द्वारे सुरक्षा

image3

८. प्रशस्त पार्किंग सुविधा

image3

९. जनावरांसाठी निवाऱ्याची सोय

image3

१०. वजनकाटा

image3

११. माल चढ-उतरासाठी धक्का
१२. जनावरांना पिण्याचे पाणी
१३. जनावरे चढ-उतरासाठी धक्का
११. स्त्रियांसाठी स्वतंत्र शौचालय व्यवस्था
१२. पुरुषांसाठी स्वतंत्र शौचालय व्यवस्था
१३. स्वतंत्र सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक
१४. व्यवसायांसाठी ओटे/ गाळे

प्रशासकीय कार्यालयाचा पत्ता

कल्याण कृषि उत्पन्न बाजार समिती कल्याण,
मा. शरदचंद्रजी पवार मुख्य बाजार आवार, "एन" टाईप इमारत,
1 ला मजला, कल्याण-शील रोड,
कल्याण (प) - 421 301
जि. ठाणे, महाराष्ट्र, भारत

दूरध्वनी क्रमांक : ०२५१ २९७ ०३१६

ओळख

कल्याण कृषि उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना तत्कालीन मुंबई सरकारने मुंबई कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (नियम) अधिनियम १९३९ च्या कलम ४(१) प्रमाणे दि. ०१.०५.१९५७ रोजी केली व भात, तांदुळाचे नियम व बाजार क्षेत्र घोषित केले. सद्यस्थिस्तीत कल्याण व डोंबिवली अशी दोन मोठी शहरे यांचा समावेश आहे.